تحفه کالا

روغن کنجد یا روغن ارده؟!

/post-1

با رجوع به نظر حکما و طبیبان طب سنتی مشاهده می‌شود، عطاران دوران گذشته نیز به تفاوت بین روغن ارده و کنجد وقوف کامل داشتند. چرا که بررسی و مطالعه آثار آنان نشان می‌دهد که روغن کنجد به طور کلی جهت مصرف خوراکی مضر و ممنوع است.